Domácí chov hadů


            Novinky na webu:         Dodány nové reference        od spokojených majitelů.        Dále nové video z pořadu       Rady ptáka Loskutáka                                    

guttata

Ruční rozkrmování mláďat

Všeobecně se dá říci, že většina mladých hadů příjímá svoji první živou potravu bez problémů. Jsou však případy kdy mladí hadi živou potravu odmítají a mi je musíme ručně rozkrmit a tím je příjímat živou potravu naučit. Největší procento těch, ktěří potrvu odmítají je rod Lamoropeltis ( korálovky). Vzhledem k tomu, že tyto mláďata mohou měřit i pouhých 15 cm a jsou velice tenké je toto rozkrmování piplavá práce, která vyžaduje i trochu trpělivosti. Ale odmítat potravu mohou i jiné druhy.

Ze zkušeností doporučuji ze začátku krmit v malých plastových krabičkách tak, aby had nemusel potravu dlouho hledat. Pokud po prvním svleku mládě nepříjme jednodenní holátko myši, vyzkoušíme to druhý den, pokud opět nereaguje vyčkáme cca 4 dny a opět vyzkoušíme holátko. V případě neúspěchu musíme přikročit k nasřihávání holat.

Naříznutí nebo nastříhnutí holat není až tak složitý proces a je to poslední pokus před ručním rozkrmováním. Hole nejdříve usmrtíme a po té ostrým nožem nebo nůžkami na bříšku a na hlavě nastřihneme a opět dáme do malé plastové krabičky a přidáme hada.
Tímto nastřihnutím se pokoušíme u hada pomocí jeho pachových vjemů vydráždit k tomu, aby hole pzřel. Nutmo dodat, že většinou je tato metoda úspěšná.

K ručnímu rozkrmení přistupujeme až po té, co selhaly veškeré výše popsané metody. Usmrcené holátko rozstříháme na menší kousky. Hada držíme za hlavou a malým, ale tupým nástrojem opatrně otevřeme tlamičku. Kousky naporcovaného holete nacpeme hadovi do tlamy (můžeme je před tím namočit, aby šlo lépe do žaludku). V případě, že začne sám polykat chvíli vyčkáme a dáme další kousek. V opačném případě tupým nástrojem posuneme dále do těla a opatrně prstem vmasírujeme kousek toho holete co nejdál a takhle pokračujeme, dokud není hole zkrmeno.

Před každým krmením se nejdříve pokoušíme dát hole živé nebo nastřižené až po té krmíme ručně. Po cca 3 - 4 ručním krmení necháme 3 týdny vyhladovět, po té by měli brát již alespoň nastřižená holata.