Domácí chov hadů


            Novinky na webu:         Dodány nové reference        od spokojených majitelů.        Dále nové video z pořadu       Rady ptáka Loskutáka                                    

guttata

Pohlaví hadů

Hned na úvod je třeba si říci, že 100% jistotu zda se jedná o samce či samici je třeba odběr krve a po té její rozbor. To je jediný způsob jak mít naprostou jistotu.

Opět Vám zde nastíním způsob rozpoznání pohlaví u nejčastěji chovaných druhů: Python Regius - Krajta Královská, Boa Constrictor - Hroznýš Královský, Elaphe Guttata - Užovka Červená a Lampropeltis - Korálovky.

U všech těchto druhů (pokud pomineme rozbor krve) lze určovat pohlaví třemi základními způsoby:

  • Hmatem
  • Palpováním
  • Sondováním
Hmatem
Rozpoznání pohlaví podle hmatu vyžaduje již nějakou zkušenost (ostatně jako všechny tři způsoby) chovatelů a hlavně možnost sledovat několik hadů stejného stáří a druhů.
Samice mají ocas kratší (měřeno od kloaky-řitní otvor) a u kloaky je silnější než u samce. Naopak u samců lze nahmatat za kloakou oba hemipenisy.

Palpování
Tato metoda k určování pohlaví by měla být prováděna buď zkušeným teraristou nebo alespoň za jeho asistence. Palpování lze použít u mladých hadů nebo do jejich délky cca 50-55cm.
Hada chytneme u kloaky tak aby jedna ruka byla za a druhá ruka před kloakou. Palci u obou rukou jemně zatlačíme asi 2-3 cm od samotné kloaky a jemně tlačíme směrem ke kloace. U samců se většinou bez problému objeví hemipenisy. Naopak u samic se neobjevují. Je však možné, že samec hemipenisy nevystrčí, proto tato metoda není 100%.

Sondování
Určování pohlaví sondováním tak jako u předchozího způsobu by měla být prováděna buď zkušeným teraristou nebo alespoň za jeho asistence. Sondou se určují hadi od velikosti cca 50 - 55 cm a výše. Dle velikosti hada volíme i příslušnou sondu. K sondování používáme tyčinky z chirurgické oceli ze zakulaceným koncem. Vše by mělo probíhat jemně a pozvolna nikoliv překonávat nějakou sílu, protože bychom mohli hadovi i ublížit.
Nejprve vlažnou vodou jemně sondu zvlhčíme. Sondu zasuneme na jedné straně do kloaky a jemným točivým pohybem sondy ji posouváme směrem ke konci ocasu. Jakmile už dál nejde, tak ke kloace na sondu dáme prst, abychom si poznačili, jak hluboko sonda šla a sondu vytáhneme. Prst stále držíme na sondě, abychom stále věděli kam až šla zasunout. Sondu přiložíme ke kloace směrem k ocasu tak, aby prst začínal u kloaky a teď vidíme jak daleko sonda šla zasunout. Nyní musíme spočítat kolik šupinek (subkaudální štítky) na spodní straně hada u ocasu je od kloaky ke konci sondy. U samic napočítáme většinou do 6 štítků a u samců do 12 štítků. Ten samý postup zopakujeme tím, že zasuneme sondu do kloaky, ale tentokrát na druhé straně kloaky než poprvé. Ale znovu je třeba říci, že není tato metoda 100%.

Zkušený terarista u Hroznýšů a u Krajt rozpozná pohlaví i podle drápků u kloaky - samci mívají větší. Ze všech výše popsaných možností, ale tento je nejméně přesný.